ࡱ> UXT} %bjbj55 82__ k8Q<$=<<<<<<<$m?B=-e@@=E=7,7,7,<7,<7,7,8h::P0P(f9<[=0=v9B*B ::B::7,==1+=B : CNG TY................. CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc Bnh Dng, ngy.............................. N NG K MUA, THU MUA NH X HI Hnh thc ng k1 Mua ( Thu mua ( Knh gi2: .................................................................................................................. Cn c Lut Nh v Ngh nh s 71/2010/N/CP ngy 23/06/2010 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Nh . Cn c Thng t s 16/2010/TT-BXD ngy 01/09/2010 ca B xy dng quy nh c th v hng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh nh s 71/2010/N-CP quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Nh Cn c Quyt nh s 15/2012/Q-UBND ngy 03/05/2012 ca UBND tnh Bnh Dng v vic ban hnh quy nh vic bn, cho thu, thu mua nh x hi trn a bn tnh Bnh Dng c u t bng ngun vn khng phi t ngn sch Nh nc. Cn c php l khc c lin quan...................... Cng ty (tn cng ty)................................xin ng k vi ch u t d n (tn d n) mua nh x hi phc v cho nhu cu ca cng ty nh sau: Thng tin cng ty ng k lm ch u t d n: Cng ty : ......................... a ch tr s chnh ................... in thoi Fax: Ema26|~$ & D d t ǯiR>*>'hBh*5CJ OJQJaJ mHsH'hBhE^5CJ OJQJaJ mHsH-h*hO'6CJOJQJ\]aJmHsH-h*h*6CJOJQJ\]aJmHsH0jh hE^CJOJQJUaJmHnHu*h hE^5CJOJQJ\aJmHsH.jh*CJOJQJU_HaJmHnHu$h hE^CJOJQJaJmHsHh*CJOJQJaJmHsH*hBh*5CJOJQJ\aJmHsH |& t \ 4@ & FgdB & FgdB & FxxgdB$ (# xxa$gdB hgd*$ ha$gd* $ a$gd* gdE^$^`a$gd*gd*t ʸʸqaTD5hBhAOJQJmHsHhBhY 5OJQJmHsHhG5OJQJmHsHhBh8p5OJQJmHsHhBhE^OJQJmHsH%hBh8p6>*H*OJQJmHsH"hBhE^6>*OJQJmHsH$h hE^CJOJQJaJmHsH" jh h8CJOJQJaJh8OJQJ\aJmHsH&h+ h+ H*OJQJ\aJmHsH#h*h*OJQJ\aJmHsH Z \ R\@NPTt ĸĩĊ{l]{N{{L{UhBhHOJQJmHsHhBhh OJQJmHsHhBhcOJQJmHsHhBhE^OJQJmHsHhBh8[zOJQJmHsHhBh8p5OJQJmHsHhBhBOJQJmHsHhkzTOJQJmHsHhBh8pOJQJmHsHhBhsOJQJmHsHhBhAOJQJmHsHhBh+ OJQJmHsH@ ,z4J L N R!! D%<gdB & FgdG bD% <gdB bJD% <gdB D% <gdB D% <gdB D% <gdBil: Ni hin ti: Giy chng nhn ng k kinh doanh s do cp ngy Ngnh ngh kinh doanh.................................................................................................. Ngi i din theo php lut ca cng ty: Chc danh: Cng ty c t (chi nhnh, nh my, x nghip): ta lc ti a ch s: , ng , p/khu ph ,x/phng, th trn ,huyn/th x, thnh ph , tnh Bnh Dng. Tng s cn b cng nhn vin v cng nhn lao ng ang lm vic: Nhu cu mua, thu mua nh x hi b tr cho cng nhn , thu: Ni dung ng k mua nh x hi: Cng ty lm n ny ngh c gii quyt: cn h nh x hi theo hnh thc3: ti d n: gii quyt nhu cu nh cho cng nhn ca cng ty. Cng ty cam kt chp hnh y cc quy nh ca nh nc v qun l, s dng (hoc chuyn nhng nu c) nh x hi va cam oan nhng li khai trong n l ng s thc va hoan toan chu trch nhim trc php lut v cc ni dung k khai./. *H s nh kmCng ty....................................... Ngi i din theo php lut (hoc Gim c Cng ty) (K, ng du v ghi r h tn)   3 Mua, thu mua 1 nh du vo mun ng k 2 Gi trc tip cho cc ch u t d n ,pxZ24H J L N ָǙyii\O?hBhkzTOJQJ]mHsHhkzTOJQJ]mHsHhcOJQJ]mHsHhBh8OJQJ]mHsHhBhYOJQJ]mHsHhBhqJOJQJ]mHsHhBhqJ6OJQJmHsHhBhO'OJQJmHsHhBhYOJQJmHsHhBhqJOJQJmHsHhkzTOJQJmHsHhBheOJQJmHsHhBh)@OJQJmHsHN 2!4!P!!!!4"J"N"^""""####L$N$$$вxxxxiZZJhBhB5OJQJmHsHhBhsOJQJmHsHhBh7OJQJmHsHhBhE^OJQJmHsHhBhgOJQJmHsHhPyOJQJmHsHhBhBH*OJQJmHsHhBhBOJQJmHsHhBh)@OJQJmHsHhBh8OJQJmHsHhBh)@5OJQJmHsHhBh85OJQJmHsH!####N$$$$$%%%wwom$a$gds=}$ (#<<a$gdcTkd$$Ifl0% t`'644 layt#K$xx$Ifa$gdB xx$IfgdB<gdB $$$$%%%% %%%%%%%% %"%<%>%@%B%̸rbrVGChGhGhGCJOJQJaJhGCJOJQJaJhGhGCJH*OJQJaJhGCJH*OJQJaJ1jhGCJH*OJQJU_HaJmHnHuh?jh?U'h hE^6CJOJQJaJmHsH'h hk5CJOJQJaJmHsH'h hO'5CJOJQJaJmHsHhBhsOJQJmHsHhBhs5OJQJmHsH%% %%%%%%%>%@%B%F%%%%%%$a$gds=}gdGB%D%F%H%%%%%%ȹȹ'h hE^6CJOJQJaJmHsHh?hGhGCJOJQJaJhGhGCJH*OJQJaJhGhGCJaJ7jhGhGCJH*OJQJU_HaJmHnHu6&P 1}:pG. A!"##$#% c$$If!vh55#v#v:V l t`'655ayt#K^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH H`H E^Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List E^A Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char Chard8xxOJQJFF E^ Footnote TextCJOJQJaJ@&@ E^Footnote ReferenceH*j#j E^ Table Grid7:V0424 GHeader H$B/AB G Header CharCJOJQJ_HaJ4 @R4 G0Footer H$B/aB G0 Footer CharCJOJQJ_HaJHrH G Balloon TextCJOJQJ^JaJR/R GBalloon Text CharCJOJQJ^J_HaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 2 jjjmt N $B%% @!%% @ @N ( VB C D"?VB C D"?B S ? ( 6  6  /@>[ _D_tVVt m uF u=?Zdabepqrsuvz{}  "%+.014578;>@BEGJLNPRSUW_`degjlmw{  (*./6789;<>@CEHIKMORTWZ]`bdfhiknrtvx{~  !#$&(*,./13:;<=?@BDFGKLNOY[^_adjkov{!$&(+-.8=HJMPTUYZ_  "#),/03478;<?@BFGNOUXZ\ehiloxy{} "'IOTVXZ]^`aefikopuwy{}~!#%'/035:<@CEGIKW[' + - 0 1 4 6 > @ D F O P R T V Y [ ^ ` b d g i k m n t u w x { =?Zd`aop<=IJEF$&'IJ& ' \ ] | a=HJ&' ``ooYZ$&''IIJJ 8%NB+nȳe ~%-<'\ord:80^8`0o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH+n\ore %-8%"z    z    89Z    ށn    L     c)@H}#ef 7+ h o} qtH^nA].p96"4&%l)n*|n06Y;3D=(E>?I?@*@ZA:ByC,Cqfnk-rbx L;es 4cPyG&h;cYrJ'WLj9/wY / `T(P7r"{eO'3y>t0E8 1VY^s @&&( &&( UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTime5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math#1h1kk!#4} } 2qHP ?E^2!xx"CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAMUserhai.nv   Oh+'0l  ( 4 @LT\d0CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUserNormalhai.nv8Microsoft Office Word@f`@r6b0P@j<*P@C0Pk՜.+,0 hp HOME} .CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Title !#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCEFGHIJKMNOPQRSVWZRoot Entry F0 0PYData 1Table"BWordDocument 82SummaryInformation(DDocumentSummaryInformation8LMsoDataStore0PP0PPU4BSDESQ31P==20PP0PItem PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q