Đối thoại cùng ban điều hành
Là nơi cung cấp những giải đáp cho những thắc mắc bạn đang tìm hiểu. Đối thoại cùng ban điều hành là nơi BĐH giúp đỡ giải đáp mọi thắc mắc về Thành Phố Mới
Ngày Tiêu đề Số lượng cùng câu hỏi BĐH trả lời
2012 19/11
Hủy hợp đồng nhà ở xã hội bất khả kháng   Chi tiết
2012 19/11
Bảo hành nhà ở Xã Hội   Chi tiết
2012 19/11
được mua tối đa mấy căn hộ nhà ở xã hội   Chi tiết
2012 15/11
Chi phí quản lý nhà ở xã hội   Chi tiết

 

Lịch đối thoại