Đối thoại cùng ban điều hành
Là nơi cung cấp những giải đáp cho những thắc mắc bạn đang tìm hiểu. Đối thoại cùng ban điều hành là nơi BĐH giúp đỡ giải đáp mọi thắc mắc về Thành Phố Mới
Ngày Tiêu đề Số lượng cùng câu hỏi BĐH trả lời
2012 19/11
Danh sách trung tâm thương mại trong Thành Phố Mới   Chi tiết
2012 19/11
Mua trả góp nhà ở xã hội   Chi tiết
2012 19/11
Hỏi về nguồn việc làm ở Bình Dương   Chi tiết
2012 19/11
Giảm giá mua nhà ở Xã hội   Chi tiết
2012 19/11
Sinh viên đã tốt nghiệp mua nhà ở xã hội   Chi tiết

 

Lịch đối thoại