Đối thoại cùng ban điều hành
Là nơi cung cấp những giải đáp cho những thắc mắc bạn đang tìm hiểu. Đối thoại cùng ban điều hành là nơi BĐH giúp đỡ giải đáp mọi thắc mắc về Thành Phố Mới
Ngày Tiêu đề Số lượng cùng câu hỏi BĐH trả lời
2013 22/04
Ban ngành của tỉnh Bình Dương sẽ di dời vào TPM.   Chi tiết
2013 22/04
Vị thế TPM có ý nghĩa với tỉnh Bình Dương.   Chi tiết
2013 22/04
Tuyến xe buss đến TPM   Chi tiết
2013 22/04
TPM cách Đại Nam.   Chi tiết
2013 22/04
Đường từ HCM đến TPM.   Chi tiết

 

Lịch đối thoại