Đối thoại cùng ban điều hành
Là nơi cung cấp những giải đáp cho những thắc mắc bạn đang tìm hiểu. Đối thoại cùng ban điều hành là nơi BĐH giúp đỡ giải đáp mọi thắc mắc về Thành Phố Mới
Ngày Tiêu đề Số lượng cùng câu hỏi BĐH trả lời
2013 22/04
Người liên hệ tại TPM.   Chi tiết
2013 22/04
Siêu thị tại TPM   Chi tiết
2013 22/04
Trường học ở TPM.   Chi tiết
2013 22/04
Giá nhà tại TPM.   Chi tiết
2013 22/04
Nhà ở tại TPM   Chi tiết

 

Lịch đối thoại