Đại Học Quốc Tế Miền Đông (EIU)

Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2011 - 2012 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Tiến độ dự án

Lễ khánh thành và khai giảng năm học 2011 - 2012 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Hình ảnh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Hình ảnh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Phối cảnh tổng thể Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Hình ảnh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Hình ảnh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Hình ảnh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Hình ảnh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

THÔNG TIN CHUNG

Trên cơ sở thỏa thuận về chương trình liên kết, hợp tác giữa Ủy ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương với Đại Học Quốc Gia TP.HCM giai đoạn 2007 – 2015 và thỏa thuận hợp tác giữa Đại Học Quốc Gia TP.HCM với Tổng Công Ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC), Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (Eastern International University) được đầu tư xây dựng và được “xem xét”  là một đại học thành viên đặc biệt của Đại Học Quốc Gia TP.HCM.

Đại Học Quốc tế Miền Đông bám sát chủ trương của Chính Phủ: "Đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tiễn, biến nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn quốc tế, trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất thu hút đầu tư nước ngoài", như phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội thảo (ngày 22/02/2008) các Bộ, Ngành về chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông (EIU), do Becamex IDC là chủ đầu tư. Trường được xây dựng hiện đại, với thiết kế của Surbana Inc (Singapore) trên quy mô giai đoạn I - 26 ha, vượt quy mô xây dựng của hầu hết các đại học tại Việt Nam hiện tại, đạt tiêu chuẩn một đại học quốc tế. Tổng vốn đầu tư là 1.700 tỷ VNĐ.

 

Giới thiệu chung:

  • Tên trường:Đại học Quốc tế Miền Đông.
  • Tên tiếng Anh: Eastern International University (E.I.U)
  • Diện tích xây dựng: 26 ha
  • Quy mô: 24.000 sinh viên
  • Ngày thành lập: 27/9/2010.

Loại hình: Tư thục

* Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch: ThS Giang Quốc Dũng.

- Phó Chủ tịch: ThS Nguyễn Tấn Lợi.

* Hiệu trưởng: TS Nguyễn Văn Phúc

* Đồng Hiệu trưởng: TS. Michael Francis Reardon.

- Phó Hiệu trưởng thường trực: ThS Nguyễn Tấn Lợi.

- Phó Hiệu trưởng: TS. Trần Đức Vĩ.

Địa điểm: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành Phố Mới Bình Dương, KLH Công Nghiệp Dịch Vụ và Đô Thị Bình Dương.

Website: www.eiu.edu.vn