Tổng quan Thành Phố Mới

Thông tin thành phố mới

Diện tích thành phố 1000ha.
Khoảng cách đến TP HCM 35 Km