New City Overview

New City News

Diện tích thành phố 1000ha.
Khoảng cách đến TP HCM 35 Km
Keyword : New city